א) דוגמה 1 – הן נסתרות – עתיד מנצוב סביל – כל הגזרות – בניין עשירי 10

  כקובץ טקסט:  

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

בניין

הפועל

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

עשירי-10-١٠

يُسْتَبْعَدْنَ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

עשירי-10-١٠

يُسْتَعْدَدْنَ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

עשירי-10-١٠

يُسْتَوْفَدْنَ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

עשירי-10-١٠

يُسْتَيْبَسْنَ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

עשירי-10-١٠

يُسْتَشَرْنَ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

עשירי-10-١٠

يُسْتَقَلْنَ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

עשירי-10-١٠

يُسْتَدْعَيْنَ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

يُسْتَشْفَيْنَ