אהרן מוריאלי – ריבועי קסם, מתמטיקה, חידות היגיון והשפה העברית