פונקציית אקסל לצמצום שברים באמצעות נוסחת אקסל למחלק המשותף המקסימלי – GCD

צמצום שברים באקסל באמצעות פונקציית GCD 

בהינתן שבר פשוט, אם המחלק המשותף המקסימלי של המונה והמכנה הוא 1,
קרי המונה והמכנה הם מספרים זרים, הרי שהשבר אינו ניתן לצמצום.

לצורך היישום באקסל השתמשנו בנוסחת GCD המוצאת את המחלק המשותף
המקסימלי של שני מספרים, ואם אכן הוא שונה מ-1, השתמשנו
בנוסחה נוספת המנצלת את תכונות GCD על מנת לצמצם את השבר.

 

970x90