פונקציית אקסל excel לחישוב המכפלה המשותפת המינימלית (מכנה משותף) – LCM

 

המכפלה המשותפת הקטנה ביותר (מכנה משותף) – LCM

LCM היא פונקציה מתמטית מובנית באקסל.

מספר שלם הוא המכפלה המשותפת המינימלית של שני מספרים או יותר, אם הוא מתחלק במספרים
ללא שארית. דוגמה: 20 הוא המכפלה המשותפת הקטנה ביותר, קרי המכנה המשותף של 4 ו-5.
12 הוא המכפלה המשותפת המינימלית, קרי המכנה המשותף של 4 ו-6.
עבור כל שני מספרים זרים או יותר, המכפלה המשותפת הקטנה ביותר היא מכפלת המספרים עצמם.
אם  ו- y מספרים זרים, אז LCM(x,y)=xy

זהויות:
LCM(x,1)=x
  LCM(x,x)=x
  LCM(x,0)=0(אין משמעות לזהות זו כאשר מחפשים מכנה משותף לפתרון תרגילי שברים).

מתקיים השוויון הבא:   LCM(x,y)*GCD(x,y)=xy

דוגמה ליישום הפונקציה באקסל:


970x90