סיכום נושאים קובמינטוריים באמצעות אקסל EXCEL

מבט כללי על קובץ EXCEL לסיכום המקרים השונים בקומבינטוריקה.
כל מקרה מתועד ברשומה נפרדת ב"רשומות האחרונות"
בעמודה השמאלית של האתר.

 

– – – – –

 

– – – –

970x90