כללים לפתרון אי שוויונות ממעלה ראשונה

פתרון אי שוויונות ממעלה ראשונה

 מצורפת טבלה המסכמת את המקרים הבסיסיים של פתרון אי שוויונות
ממעלה ראשונה
.
עבור כל שני ביטויים, ניתן הפתרון עבור שילוב ביניהם באמצעות (מערכת)
"או" ושילוב ביניהם באמצעות "גם".

כדי לאמת את הפתרונות, אפשר לצייר על ציר המספרים את הטווחים הנתונים.

970x90