ריבוע קסם של מספרים ראשוניים עוקבים

ריבוע קסם המכיל אך ורק מספרים ראשוניים עוקבים

41

97

83

37

73

71

61

53

43

59

67

89

101

31

47

79

970x90