ריבוע קסם לא סטנדרטי מסדר 3

ריבוע שהמספרים שבו אינם דווקא המספרים הטבעיים הראשונים,
אלא מספרים שונים, לאו דווקא עוקבים.

9

14

7

8

10

12

13

6

11

 

 

20382
970x90
//