ריבוע קסם כפלי

ריבוע קסם שהקבוע שלו הוא מכפלת המספרים שלאורך השורות,
הטורים והאלכסונים. נקרא גם ריבוע קסם גיאומטרי.
קיימות שיטות שונות לבניית ריבועי קסם כפליים:
א. שיטת הסדרה הגיאומטרית.
ב. שיטת דה לה-היר ומעריכי החזקות.
ג. שיטת היחס.
ד. שיטת הגורמים.

32

1

128

64

16

4

2

256

8

 

 

970x90