ריבוע קסם כל-אלכסוני

ריבוע קסם רגיל שנוספה לו התכונה שגם זוגות האלכסונים השבורים
מסתכמים בקבוע של הריבוע. בריבוע כזה יש 4n קבוצות מספרים
המסתכמים בקבוע (n שורות, n טורים ו-2n אלכסונים, כולל השבורים).
אין ריבוע כל-אלכסוני מסדר זוגי-אי-זוגי.
לריבוע זה כמה שמות נרדפים: הודי, פנמג'יק, דיאבולי (שטני),
נאסיק וג'איינה.

15

6

12

1

4

9

7

14

5

16

2

11

10

3

13

8

 

 

20388
970x90
//