ריבוע קסם כל-אלכסוני למחצה

בריבוע מסדר אי-זוגי שני האלכסונים הקצרים הנגדיים,
שכוללים n-1 משבצות, מסתכמים ביחד עם המספר המרכזי בקבוע.
אם שני האלכסונים הקצרים כוללים n+1 משבצות, הרי סכומם מינוס
המספר המרכזי מסתכם בקבוע. בריבוע מסדר זוגי שני האלכסונים
הקצרים הנגדיים מכילים מ משבצות וסכומם הוא הקבוע.

12

14

7

1

3

5

16

10

6

4

9

15

13

11

2

8

970x90