משקל فَعَلَ – يَفْعِلُ

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

שלמים

حمل

فَعَلَ

כסרה

حَمَلَ

يَحْمِلُ

إِحْمِلْ

כפולים

فرر

فَعَلَ

כסרה

فَرَّ

يَفِرُّ

إِفْرِرْ / فِرَّ

פ"ו

وصف

فَعَلَ

כסרה

وَصَفَ

يَصِفْ

صِفْ

ע"י

بيع

فَعَلَ

כסרה

بَاعَ

يَبِيعُ

بِعْ

ל"י

بني

فَعَلَ

כסרה

بَنَى

يَبْنِي

إِبْنِ

פ' המזה

أسر

فَعَلَ

כסרה

أَسَرَ

يَأْسِرُ

إِيسِرْ

970x90