11. משיק למעגל – הדגמה ויזואלית של המשפטים בגיאומטריה לבגרות

970x90