משמעות משפט המנוסח באופן "אם ורק אם" (אמ"מ)

970x90