ירושלים – חלק ד' – היסטוריה של ירושלים בראי הדורות