הבנת הנקרא, כישורי שפה, אסטרטגיות ומיומנות קריאה, כתיבה ואוריינות